Melik-i Acem Türbesi

Melik-i Acem Türbesi bu türbe içerisinde I. Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezid ve oğullarının cenazeleri bulunmaktadır. Ayrıca Abdulvehab Gazi'nin de türbesi bulunmaktadır. Bu türbe Sivas'ta surların dışında yer almaktadır.

Şehzade Bayezid'ın kabrinin bulunduğu Abdülvehhâb Gâzî Camii, Yukarı Tekke, Sivas