Mekanize piyade, intikali zırhlı personel taşıyıcı veya piyade savaş araçları ile sağlanan piyade birlikleridir. Motorize piyadelerden farkları taşıt araçlarının düşman ateşine karşı zırhlı olmasıdır.

Mekanize piyade

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  • Dunstan, Simon. Vietnam Tracks: Armor In Battle 1945–1975. 1982 edition, Osprey Publishing; ISBN 0-89141-171-2.
  • Starry, Donn A., General. Armored Combat In Vietnam. 1980, Arno Press Inc. ISBN 0-672-52673-5.