Mehrgarh

Mehrgarh, Neolitik çağlara ait önemli kalıntıların bulunduğu arkeolojik alandır. Bugünkü sınırları Pakistan Belucistan içerisindedir. Belucistan ovası içerisinde yapılan ilk kazılarda neolitik çağa ait çiftçilikle ; tarımla ilgili buğday ve arpa kalıntıları, hayvancılıkla ilgili büyükbaş hayvan, koyun ve keçiler bulunmuştur.