Mehmet Perçin (d. 1945, Kadirli) Türk siyasetçi, eski bürokrat.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü mezunu olup ayrıca aynı akademinin Kooperatifçilik Enstitüsü'nde master yapmıştır. Yargıtay Zabıt Kâtipliği ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Diş Hekimliği Genel Sekreterliği yapmış, Başbakanlık Başuzmanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanvekili, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Özel Kalem Müdürü, Başbakanlık Müsteşar yardımcısı, Turizm Bankası Yönetim Kurulu üyesi, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul üyesi. 18. dönem Adana milletvekili. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Az seviyede Fransızca bilmektedir.