Mehmet Şahin ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: