Mehmed Atâ Bey

Son dönem Osmanlı maliyeci, gazeteci ve tarihçisi

Mehmed Atâ Bey (1856-1919), Son dönem Osmanlı maliyeci, gazeteci ve tarihçisi.

Mehmed Atâ Bey
Kişisel bilgiler
Doğum 1856
İstanbul  Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 18 Nisan 1919
İstanbul
Vatandaşlığı Osmanlı İmparatorluğu

İstanbul'da doğmuştur. Beyrut nâibi Mehmed Galib Bey’in oğludur. Tahsilini İstanbul, Tekirdağ ve Beyrut’ta yapmıştır. Posta ve Telgraf umumi müfettişliği yapmıştır. 1905 yılında Diyarbekir, ertesi yıl Erzurum valiliğine tayin edilmiştir. Ardından Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi âzalığına ve Rumeli vilâyeti umumi müfettişliğine tayin edilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra Posta ve Telgraf nâzırlığına getirilmesi düşünüldüyse de jurnalciliği hakkında çıkan bazı söylentiler üzerine tayini gerçekleşmemiştir. 1909 Ağustosunda Islahât-ı Mâliyye Komisyonu üyeliğine getirilmiştir. 1919’da Ahmet Tevfik Paşa tarafından kurulan kabinede maliye nâzırı olmuştur. Fakat o sıralarda yatalak hasta bulunduğundan nâzırlık koltuğuna oturamadan bir hafta sonra 18 Nisan 1919 tarihinde Cağaloğlu’ndaki evinde ölmüştür. Mezarı II. Mahmud Türbesi hazresindedir. Dr. Galip Ataç ile Nurullah Ataç, Mehmed Atâ Bey’in oğullarıdır. Avusturyalı şarkiyatçı Joseph von Hammer’in Osmanlı tarihine dair meşhur eserini Devlet-i Osmâniyye Târihi adıyla Türkçe’ye kazandırmıştır.[1]

Âta Bey'in mezarı

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Özcan, Abdülkâdir (1991). "ATÂ BEY, Mehmed". TDV İslâm Ansiklopedisi. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 34. Erişim tarihi: 6 Ocak 2022.