Mbutiler

(Mbuti sayfasından yönlendirildi)

Mbutiler veya Bambutiler, Afrika'nın Kongo bölgesinde yaşayan birçok yerli pigme grubundan biridir. Dilleri, Nil-Sahra dil grubunun bir alt grubu olan Orta Sudan dillerine ve aynı zamanda Bantu dillerine aittir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzey ve kuzeydoğu kısmının 70.000 km2'sini kapsayan Ituri tropikal yağmur ormanlarında yaşamaktadırlar.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mbutilerin yaşadığı Ituri yağmur ormanı

Ayrıca bakınız değiştir