Mazlum Mustafa Fehmi Paşa

Mazlum Mustafa Fehmi Paşa (1812-1861), Abdülmecid ve Abdülaziz dönemi Adliye ve Hazîne-i Hâssa nâzırıdır.

HayatıDüzenle

Kandiyeli Aktar Molla Osman’ın oğludur. 1812'de Kandiye’de doğmuştur. Kandiye’den İstanbul’a gelerek tahsilini tamamladıktan sonra devlet memurluklarına girmiştir. Harir Nazırı Ömer Lûtfi Efendi’ye damat olduktan sonra Afyon Müdürü, Tophane Müdürü, Tersane Müsteşarı, 1840’ta Meclis-i Vâlâ Âzası olmuş, birkaç defa vazife ile Mısır’a gönderilmiştir. 1843’te Adliye ve öldüğü yıl Hazîne-i Hâssa nazırlığına tayin edilmiştir.[1] Dahiliye nâzırı Mehmed Memduh Paşa'nın babasıdır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ İbrahim Alaettin Gövsa, Türk Meşhurları (1946)
  2. ^ Kurşun, Zekeriya (2003). "MEHMED MEMDUH PAŞA". TDV İslâm Ansiklopedisi. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 495-497. Erişim tarihi: 25 Ekim 2021.