Mavi Anadolu


Mavi Anadolu, Azra Erhat'ın 1960 yılında yayımlanan gezi yazısı türündeki eseridir.

İçeriğiDeğiştir

Yazarın farklı zamanlardaki Batı Anadolu yolculuklarını kapsar. Troya, Gökova, Bergama, Antalya, Efes, Milet gibi yerlere uzanan bu yolculuklar mitolojiyle yoğrularak okuyucuya sunulmuştur. Eserde Halikarnas Balıkçısı'nın adı da sık sık geçer. Ayrıca eser, o yıllarda Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yeni yeni gelişmeye başlayan turizm sektörüne dönük birçok yapıcı eleştiri içermektedir.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Erhat, Azra. Mavi Anadolu (4 bas.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.