Mattachine Society

Mattachine Society (Mattachine Derneği), ABD'nin ilk homofil örgütlerindendir.

Mattachine Topluluğu tanıtım afişi
Mattachine Topluluğu tanıtım afişi, 1960

Örgüt, Harry Hay ile birkaç arkadaşı tarafından kuruldu. Örgütün ilk grubu 11 Kasım 1950'de Los Angeles'ta ilk buluşmasını yaptı. Bu gruba üye olanların arasında Harry Hay, Rudi Gernreich, Bob Hull, Chuck Rowland ve Dale Jennings var idi. Diğer bir grup örgütün yönetimini devraldıktan sonra örgüt 1954'te resmî düzeyde kayıtlı oldu.

Kısa bir süre sonra bir sürü diğer akraba örgüt San Francisco, New York Şehri, Boston, Şikago, Denver, Philadelphia ve Washington, D.C., gibi kentlerde kuruldu. Örgütün başlıca amacı toplum arasında eşcinselliğin kabul edilmesi idi. Örgütün ilk üyelerinin örgüt bildirisinde yazdıklarına göre:

"physiological and psychological handicaps need be no deterrent in integrating 10 percent of the world's population towards the constructive social progress of mankind.
fiziksel ve psikolojik engeller, dünya nüfusunun yüzde 10'unu insanlığın yapıcı sosyal gelişimiyle bütünleşmekten caydırmamalı."

Örgüt, The Mattachine Review isimli bir bülten yayımlar idi.