Master of Arts

sosyal ve beşeri bilimler yüksek lisansı

Master of Arts (LatinceMagister Artium ya da Artium Magister; MA ya da AM olarak kısaltılır), birçok ülkede üniversiteler tarafından verilen bir tür Yüksek lisans derecesidir. Derece genellikle Master of Science karşılığıdır. Dereceye kabul edilenler tipik olarak güzel sanatlar, dilbilim, tarih, iletişim bilimleri, diplomasi, kamu yönetimi, siyaset bilimikapsamındaki diğer konuları inceler; ancak, farklı üniversitelerin farklı sözleşmeleri vardır ve ayrıca doğa bilimleri ve matematikte tipik olarak ele alınan alanlar için derece sunabilirler. Derecesi, dersleri tamamlama ve sınavları geçme, araştırma veya ikisinin bir kombinasyonu ile ilgili olarak verilebilir.

Kaynakça değiştir