Marjinal tüketim eğilimi

Marjinal tüketim eğilimi, bir tüketicinin net gelirinde oluşan artışın harcamalarına ne derecede etki ettiğini gösteren bir parametredir.

HesaplanışıDüzenle

1-Marjinal tüketim eğilimi, tüketimdeki artış miktarının, net gelirdeki artış miktarına bölünmesiyle bulunabilir.

  • MTE= T / NG

MTE: Marjinal Tüketim eğilimi

T: Harcamalardaki artış miktarı

NG: Net Gelirin artış miktarı

2-Marjinal tüketim eğilimi, tüketimin net gelire göre türevinin alınmasıyla da bulunabilir.

  • MTE= dC / dY

C: Tüketim

Y: Net gelir

ÖrnekDüzenle

Senelik 10000 TL maaş aldığınızı düşünün. Bir anda maaşınıza yapılan zamla senelik maaşınız 15000 TL'ye yükseldi. Marjinal tüketim eğilimini 0.5 olarak kabul edelim. Sonuç olarak maaşınızda yaşanan 5000 TL'lik yükseliş tüketiminizde 5000 X 0.5 = 2500 TL'lik bir artışa neden olacaktır.

Marjinal tasarruf eğilimi ile ilişkisiDüzenle

Keynesçi bakış açısına göre, basit olarak ele aldığımızda kişiler elde ettikleri net gelirlerini iki şekilde kullanırlar: tüketim ve tasarruf. Bu bağlamda tüketimden sonra kalan para tasarruflar için kullanılır. Buradan yola çıkarak marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğiliminin toplamı 1'dir.

  • MPC + MPS = 1

MPC: Marjinal Tüketim Eğilimi MPS: Marjinal Tasarruf Eğilimi