Marius Reformları

(Marian reformları sayfasından yönlendirildi)

Marius reformları, MÖ 107 yılında Roma Cumhuriyetinin devlet adamı ve generallerinden Gaius Marius tarafından yapılan bir dizi askeri reform.

Gaius Marius

Marius reformları değiştir

Marius reformları öncelikle nüfus sayımlarında toprakları olmadığı için dikkate alınmayan, "kelle sayısı" olarak kaydedilen ve capite censi olarak adlandırılan topraksız Romalı yığınları içine aldı. Bu insanlar artık dikkate değer herhangi bir mülkleri olmadığı halde Marius'un devlet bütçesinden sağladığı kaynaklarla teçhiz edilmeye başlandı. Böylece düzenli bir kazanç elde etmekten yoksun olan bu kitleler için profesyonel askerlik yolu açılırken aynı zamanda seferlerde elde edilen ganimetlerden pay alma şansı verildi. Başka yollardan toplumsal bir statü sahibi olma şansı olmayan kitleler Marius'un yeni ordusuna katılmak için akın ettiler. Bu askerler 16 yıllık profesyonel bir kariyer için askere alınıyorlardı.

Bu daimi ordu sayesinde Marius'un Roma lejyonlarının eğitim ve teçhizatlarını standardize etmesi mümkün oldu. Acemi askerlerin eğitimi, acil durumlar hariç, yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsıyordu. Marius, lejyonları yeniden organize etti. Tam güce sahip bir lejyon 5.200'ü aktif olmak üzere toplam 6.000 askerden oluşturuldu. Geride kalanlar hizmet ve destek birlikleri olarak sınıflandırıldı. Lejyonun iç teşkilatlanması ise her birinde 6 centuria bulunan toplam 10 kohort olacak şekilde düzenlendi. Her bir Centuria 80 askerden oluşurdu. Yine de ilk kohort diğerlerinden farklı olarak her biri 160 mevcutlu 5 çift centuria'dan oluşacak şekilde organize edilmişti. Centuria ise kendi içinde her biri 8 asker mevcuda sahip ve aynı çadırda uyuyan contuberniumlara bölünmüştü. Centuria tek bir birlik olarak savaşır, intikal eder ve üslenirdi. Centuria savaşçı bir birlik olarak beraberinde tüm teçhizatını, barınma ve beslenme gereksinimlerini taşırdı. Bu düzenleme sonucu ordunun destek olarak taşıması gereken malzeme miktarı azalmış, bu da orduyu çok daha mobil bir hale getirmişti. 2 ve 6 lejyondan oluşan bir birlik orduyu oluştururdu. Lejyonlar kısa bir süre sonra, antik dünyada eşine az rastlanır bir biçimde, fizik-kondüsyon ve disiplin açısından mükemmel hale geldiler. Bu, Roma ordusunda gerçekleştirilen ikinci büyük reformdu.

Marius'un üçüncü reformu ise görev süresini dolduran emekli askerlere yeni fethedilen topraklardan generalleri tarafından arazi verilmesini sağlamaktı. Görevlilere ve komutanlara ise zaman zaman standart lejyoner maaşının 10-25 katına kadar ödül verilebilmesinin önü açılmıştı.

Marius son olarak, Roma'nın İtalyan müttefikleri olan Etruria, Picenum gibi bölgelerden gelen askerlere Roma için savaşmaları ve görev sürelerini tamamlamaları karşılığında tam Roma yurttaşı olma hakkı verdi.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Jül Sezar, Galya savaşı
  • Jül Sezar, İç savaşlar
  • Flavius Vegetius, Epitoma de Re Militari.

Dış bağlantılar değiştir