Mani (tıp)

anormal derecede yükselmiş veya sinirli bir ruh hali, uyarılma ve/veya enerji seviyesi

Mani, kişinin depresyon sürecinde normal hâlinden farklı, abartılı ve aşırı davranışlar sergilemesi durumu.

Semptomları değiştir

  • Enerji artışı, huzursuzluk, fikir uçuşmaları, hızlı konuşma
  • Aşırı coşku (öforik duygular)
  • Aşırı iritabilite ve distraktibilite
  • Uyku düzenin bozulması
  • Muhakeme yeteneğinde yetersizlik (karakteristik olmayan)
  • Dürtüsel, pervasız, garip davranış (örn. aşırı harcama yapma)
  • Cinsel arzunun artış
  • Sanrılar, görsel ve işitsel halüsinasyonlar
  • Şiddetli ajitasyon

Ayrıca bakınız değiştir