Mangup Kuşatması

Mangup Kuşatması, Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının 1475 yılındaki Kırım seferi sırasında Türk birliklerinin Kırım yarımadasının güneyinde varlık gösteren Got Theodoro Prensliğinin merkezi Mangup kalesini ele geçirerek anılan devletçiğin Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan askerî harekâtı.

Mangup Kuşatması
Kırım Seferi (1475)

Mangup kalesi
TarihAğustos-Aralık 1475
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Coğrafi
Değişiklikler
Mangup kalesiyle birlikte tüm Theodoro Prensliği ilhak edildi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti Theodoro Prensliği
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Gedik Ahmed Paşa Prens Aleksandros
Güçler
200 parça gemi
5-10.000 asker
2-3.000 milis
250-300 Eflaklı paralı asker

Sefer değiştir

Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1475 yazında Kırım yarımadasının güney kıyılarındaki Ceneviz kolonilerini ele geçirip Osmanlı topraklarına kattıktan sonra, Osmanlı birlikleri keza yarımadanın güneyinde varlık gösteren Got Theodoro Prensliği adlı devletçiğin merkezi Mangup kalesine yöneldiler.

Eylül ayında başlayan kuşatma beş taarruzun ardından Aralık ayında kalenin teslimiyle sonuçlandı ve Roma İmparatorluğu'nun son kalıntısı da tarihten silindi. Osmanlılar Mangup'u da Cenevizlilerden aldıkları kaleler gibi doğrudan Osmanlı idaresine bağladılar.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "The Goths in the Crimea", Alexander A. Vasiliev, Cambridge, MA: The Mediaeval Academy of America (1936), s.259