Makedon Hanedanı

(Makedonyalılar Hanedanı sayfasından yönlendirildi)

Makedon Hanedanı 867-1056 arasında Bizans İmparatorluğu'nu yöneten aile.

Aile Ermeni kökenli olup Makedonya'ya göç etmiştir. Kurucu I. Basileios, Frigya Hanedanı'ndan İmparator III. Mihail'i devirip tahtı ele geçirmiştir.

Makedon Hanedanı, Bizans tarihinin en başarılı hanedanlarından biridir. Hanedan zor bir dönemde başa geçmesine rağmen sınırları korumayı ve hatta yer yer genişletmeyi başarmayı bildi.

Önemli olaylar değiştir

I. Basileios at sırtında
  • Müslümanlarla savaş: Arap istilası Anadolu kapılarında durduruldu. II. Nikephoros'un karşı saldırısıyla sınırlar Suriye'ye doğru genişledi. Hanedanın son zamanlarında doğuda Türkler belirdi.
  • Batıyla diplomatik mücadele: 962'de I. Otto'nun imparator ilan edilmesi, doğuyla batı arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Prenses Theophano'nun Otto'nun oğluyla evlenmesi durumu biraz yumuşatabildi. Liutprando di Cremona'nın notlarında taraflar arasındaki düşmanlık açıkça görülmektedir.
  • Schisma: Doğu-batı düşmanlığının sonucu olarak Roma'daki kilise, Bizans imparatorunun güdümünden çıkarak batı imparatorluğunun çatısına sığındı. Hristiyan dünyası Katolik ve Ortodoks olarak ikiye bölündü (1054).
  • Soylularla mücadele: Makedon Hanedanı imparatorları, soyluların gücünü kırmak için halkı destekledi. Soyluların halkın topraklarına el koymasını yasaklayan yasalar çıkarıldı. Ancak bu politika istenen başarıyı yakalayamadı.
  • Balkanlarda savaş: Anadolu'daki kadar sürmedi. II. Basileios Bulgarları ezip geçerek Bizans egemenliğini Tuna'ya kadar taşıdı.

Makedon Hanedanı, Bizans tarihinde başarı ve istikrar dönemidir. Özellikle II. Basileos, en büyük imparatorlardan biri olarak gösterilir. Ancak kazanılan başarılar, son dönemlerde rehavete yol açtı ve imparatorlar, soyluların etkisini kırmak için askeri gücün çoğunu tasfiye etti. Bu da yakın gelecekte Türklerin Anadolu'yu istilasını kolaylaştıracaktı.

Hükümdarlar listesi değiştir

 
II. Basil döneminde en geniş sınırlar (1025)