Makar (pronunciation: /ˈmækər/ pronunciation: /ˈmækər/ ) İskoç edebiyatından bir şair veya bard için kullanılan ve genellikle bir kraliyet şairi olarak düşünülen bir terimdir.

19. yüzyıldan beri, Makars terimi özellikle on beşinci ve on altıncı yüzyıl İskoçya'sının bir dizi şairine, özellikle de Orta İskoçlarda Rönesans döneminde çeşitli türlerde eserler yazan Robert Henryson, William Dunbar ve Gavin Douglas'a atıfta bulunmak için kullanılmıştır.

Makarlar genellikle edebiyat eleştirmenleri tarafından İskoç Chaucerians olarak anılan Allan Ramsay ve Robert Fergusson gibi 18. yüzyılda İskoç şairleri de makardır.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle