Madenî para metali

(Madenî para metalleri sayfasından yönlendirildi)

Madenî para metali, periyodik tablonun 1B grubunda yer alan kimyasal elementlerdir. Bu elementlerin en dış elektron katmanlarında dörder elektron vardır.