Cemil Meriç'in Türkiye ve Avrupa'daki entelektüelleri, aydın zümreleri anlattığı ve analiz ettiği kitabı. Cemil Meriç iki bölümden oluşan kitabının, "Mağaranın Dışı" olarak adlandırdığı birinci bölümünde bazı kavramları, entelektüellik ile ilgili tartışmaları ve Rusya'daki entelektüel birikimi anlatıp yorumlarken;"Mağaradakiler" isimli ikinci bölümde Türk aydınını ele almaktadır. Cemil Meriç kitabını okuyucuya şöyle sunmaktadır; "İnsanlık aynı sefil putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. Hakikatte mağaranın içi de, dışı da bir.150 yıldır bir gölgeler aleminde yaşıyoruz. Kitap, kendi insanından kopan aydının trajedisi. Amacı yeraltı mağarasına bir parça aydınlık getirmek..."[1]

Mağaradakiler
Yazar Cemil Meriç
Yayım 1978 (İlk Baskı)
Yayımcı İletişim Yayınları
ISBN
975-470-599-2 (Türkçe)
Seri
Umrandan Uygarlığa
(1. kitap)
Mağaradakiler
(1. kitap)
Kırk Ambar

KaynakçaDüzenle