MPLS (Multi Protocol Label Switching) teknolojisi en basit olarak OSI (Open Systems Interconnection) 2. katmanındaki anahtarlama(switching) ve OSI 3. katmanındaki yönlendirme(routing) işlemlerinin entegre edilmesi olarak açıklanabilir. 2. katmandaki anahtarlama işlemi yuksek hızlarda yapılabilirken 3. katmandaki yönlendirme işlemi nispeten daha yavaş yapılabilmektedir. MPLS teknolojisi bu iki ayrı işlemi kontrollü bir şekilde entegre ederek daha hızlı ve gelişmiş hizmetler verebilen data ağları oluşturmaktadır.

MPLS'in temel mantığı yavaş yapılabilen yönlendirme işlemini ağın giriş noktalarında, gereken çıkış noktasını belirleyerek bir kez yapmak ve ağın içinde hızlı bir şekilde anahtarlama yapmaktır. Ağın giriş noktalarında yapılan yönlendirme işlemi sırasında data paketlerine atanan MPLS etiketleri ile ağ içinde bu etiketlere göre hızlı bir şekilde anahtarlama yapılması yeterli olmaktadır.

Başlıca MPLS servisleri aşağıda verilmiştir:

  • Sanal özel ağlar (VPN, Virtual Private Network),
  • Trafik mühendisliği,
  • Hizmet niteliği (QoS, Quality of Service).

MPLS Terimleri

değiştir
  • Aynı Yönlendirme Sınıfı (FEC, Forwarding Equivalence Class): Aynı rotadan yönlendirilen benzer paketler bütünü.
  • MPLS Etiketi: Paket başlığında taşınan ve paketin Aynı Yönlendirme Sınıfını belirten etiket.
  • Etiket anahtarlama yönlendiricisı (LSR, Label Switching Router): MPLS etiketlerine göre anahtarlama yapan yönlendirici.

Ayrıca bakınız

değiştir

devamı gelecek...

İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları için Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Sankur'un terimler sözlüğü temel alınmıştır.