Mısır lirası

Mısır'ın para birimi

Paund veya Lira Mısır'ın resmî para birimidir.

1 Lira = 100 Kuruş = 1000 Milyem

Mısır'ın parasal sistemi 1 milyem'den 200 lira'ya kadar uzanan bir diziden oluşur.

Madenî para değiştir

Madenî para olarak 1, 2, 5, 10 milyem (İngilizce: Milliemes) ve 1, 2, 5, 10, 20, 25 kuruş (İngilizce:Piastres) vardır.

Banknot değiştir

Banknot olarak 10, 25, 50 kuruş ve 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 lira (İngilizce: Pound) vardır.

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir