Mükrimin Halil Yinanç

İbrahim Mükrimin Halil Yinanç, (1900 Kahramanmaraş – 22 Aralık 1961 İstanbul) Türk Tarihçi ve akademisyen. Türk Tarih Kurumu kurucularındandır. Anadolu, Türk ve Türkiye tarihi hakkında eserler yazmıştır.

Ord.Prof.Dr.

Mükrimin Halil Yinanç
Doğum1900
Kahramanmaraş Elbistan
Kurul üyeliğiTürk Tarih Kurumu
Resmî siteİstanbul Üniversitesi
Akademik çalışmaları
Ana ilgi alanıAnadolu Türk Tarihi

Hayatı değiştir

1900 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu.[1] Babasının adı Halil Kâmil ve annesi Ayşe’dir. Tahsiline Elbistan’da başlayıp Malatya, Mardin ve Diyarbakır’da Kadı(Hakim) olan babasının mesleği dolayısıyla sürdürdü. 1919 senesinde İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarih Şubesi bitirdi. 1921 yılında Mekteb-i Mülkiyye mektebini de tamamladı.

1930 yılında kurulan sonradan adı Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilen Türk Tarihi Tedkik Heyeti kurucu üyeliğine getirildi.[2]

Dârülfünun 1933 yılında İstanbul Üniversitesi olunca doçent oldu. 1941 senesinde profesörlük unvanı aldı. 1957’de ordinaryüs pâyesini aldı. 22 Aralık 1961 tarihinde İstanbul Haseki Hastahanesi’nde vefat etmiştir.

Çalışmaları değiştir

Yinanç’ın yazıları 1924 senesinde Anadolu Mecmuası ile Türk Tarih Encümeni Mecmuası yayımlanmaya başladığı yazısında Osmanlı Devleti’ne ait belgelerden bir kısmının kaynak tenkidini yaparak alanında başarılı olmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in tarihçi veziri Karamani Nişancı Mehmed Paşa’nın yazdığı eseri tercüme etmiştir. Tarihçilerden Enverî’nin eserlerini yayımlamıştır. Yinanç, telif eser olarak 1944 senesinde, 1015 senesinden 1085 yılına kadar Anadolu’nun Türkler hakkındaki süreci anlattığı Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri I, Anadolu’nun Fethi’ni hazırlamıştır.[3]

Eserleri değiştir

  • 1928 Düsturname-i Enveri
  • 1929 Düsturname-i Enveri’ye Medhal
  • 1934 Anadolu’nun Fethi
  • 1940 Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadar Bizde Tarihçilik
  • 1957 Fezleke Ekval El Ahyar Hakkında[4]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "KSÜ ORD.PROF.MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ". kutuphane.ksu.edu.tr. 27 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
  2. ^ "Türk Tarih Kurumu". 5 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
  3. ^ "YİNANÇ, Mükrimin Halil". TDV İslâm Ansiklopedisi. 1 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
  4. ^ Haber7. "Ord. Prof. M. Halil Yinanç paneli". Haber7. 8 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2023.