Müezzin

NOT: Sabah ve akşam namazlarında salavat ve dua yapıldıktan sonra müezzin 3 defa "euzu billahis'semil alimi mineşşeytan nirracim " dedikten sonra besmele çekerek haşr suresinin son üç ayetini okur. Sonra herkes fatiha okur ve namaz biter.

Müezzin; camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişidir. Müezzinlik makamı, İslam peygamberi Muhammed zamanından beri vardır. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir. Müezzin olacak kişinin Kur'an-ı Kerim okuyabilmesi ve güzel sesli olması genel olarak kabul edilir.

Bir müezzin çizimi 19. yüzyıl

Müezzinler, Türk camilerinde, Türk Devleti tarafından devlet memuru kadrosu ile atansalar da, namaza başlamadan önce cemaatten bir kişi müezzin olabilir. Genelde küçük camilerde böyledir. Müezzin imamın olmadığı zaman imamete geçer.

Müezzin, ezan okurken kıbleye döner. İbadet sırasında, müezzin bazı camilerde bulunan, müezzin mahfili denilen özel bir platform üzerinde bulunur. Müezzin, namaz aralarındaki duaları buradan sesli bir şekilde okur. Güzel sesin önemli olduğu müezzinlik, zamanla sanatlaşmıştır. Ezanın makam ile okunması, müezzinlerin güzel sesli olmaları gerektiği düşünülmesi, müezzinliği sanat haline getirmiştir.