Mücahit

(Mücahid sayfasından yönlendirildi)

Mücahit (Arapçaمجاهد), kutsal sayılan bir ülkü, özellikle de İslam adına savaşan kişi. Sözcük Arapça mücahidûn (mücahitler) sözcüğünün tekilidir ve "cihat eden" anlamına gelir.

Mücahit sözcüğü önceleri ilk İslam Devleti adına savaşan Müslüman askerler için kullanılıyordu. Sözcüğün özellikle Batılı ülkelerde gündelik kullanıma girmesi, 18. yüzyıl Hindistan'ında Birleşik Krallık'la savaşan Müslüman gruplara dayanır.

Ayrıca bakınız değiştir