MÖ 20. yüzyıl

yüzyıl
---Sidenote START---

MÖ 20. yüzyıl MÖ 2000 ile MÖ 1901 yılları arasını kapsayan dönemdir.

Olaylar değiştir

  • MÖ 1950 yılından itibaren Anadolu yazılı tarih dönemine girdi. Asur Ticaret Kolonileri döneminde Asurlular ile Anadolu'daki Geç Hattilerin oluşturduğu şehir devletleri arasında zengin bir ticaret ve kültür alışverişi yaşandı. Sayıları yirmiye yaklaşan pazar (Karum) kuruldu. Kültepe'deki Kaniş Karumu en önemli merkez durumundaydı.

Buluşlar ve keşifler değiştir

  • Kültepe, Acemhöyük, Alişar ve Boğazköy kazılarında bu döneme ait zengin malzeme bulunmuştur.
  • MÖ 1950 yıllarına tarihlenen arkeolojik kalıntılar Cermenlerin bira imalatını keşfederek birahaneler inşa ettiklerini göstermektedir.

Önemli kişiler değiştir