Lisimahos

(Lysimakhos sayfasından yönlendirildi)

Lisimahos (Yunanca: Λυσίμαχος, MÖ 360 - MÖ 281) 306'da Trakya, Anadolu ve Makedonya'da hüküm sürmeye başlayan Lysimakhos, Büyük İskender'in valilerinden Makedonyalı bir yöneticiydi. Diadohlar mücadelesinde ön plana çıktı. İpsos Savaşı'nda etkindi.

Lysimakhos adına basılan madeni para. Paranın üstündeki yazı: "Kral Lysimakhos parası".

Dış bağlantılarDüzenle