Lunapark

İnsanların Bir Araya Gelip Eğlenmesi İçin Yapılmış Parklar

Lunapark, pek çok elektrikli oyuncak ve makinanın bir araya gelmesiyle oluşan eğlence merkezi. Eski zamanlardan bu yana insanların eğlence anlayışı içinde yer alan lunaparklar, insan hayatının değişmesine paralel olarak evrim geçirmektedir. Sanayileşmenin olmadığı tarihlerde el ve bilek gücüyle çalışan oyuncaklar, elektriğin bulunmasıyla gittikçe modernleşmiştir.

Atlıkarınca

Lunaparklarında bulunan oyuncakların bir bölümü şunlardır: