Louise Labé

Louise Labé, asıl adı Louise Charly, lakabı La Belle Cordière (d. 1524 - ö. 25 Nisan 1566), Fransız şair.

Louise Labé

Bir halat imalatçısının kızı olan Louise Labé, Maurice Scève'in etkisindeki Lyon'lu hümanist şairler okulunun üyesiydi.Zekası, çekiciliği, başarıları ve sarbest davranışları nedeniyle, adı doğrulanması olanaksız pek çok söylentiye karıştı.Örneğin savaşa katıldığı ve kültürlü bir fahişe olduğu bu söylentiler arasındaydı.1555'te yoğun bir duygusallık taşıyan, sade bir üslupla yazılmış ve büyük olasılıkla şair Olivier de Magny 'ye yönelik duygularını yansıtan aşk sonelerinin toplandığı bir kitap yayımladı.Bu kitapta aşk ile deliliğin birbirinden ayrılamayacağının savunulduğu Débat de Folie et d'Amour (Aşkla Deliliğin Tartışması) adlı düzyazı bir diyalog da bulunuyordu.