Lisenkoism

Lisenkoizm, Sovyetler Birliği'nin genetik ve genetikçilere karşı bir kampanyasıdır. 1930'larda başlayan kampanya, 1960'lı yıllara kadar sürdü.

Lisenkoizm adı Sovyet araştırmacı Trofim Lısenko'dan gelmektedir. Lamarkçı evrim görüşüne dayanmaktadır. Kimi zaman sözdebilimle eşanlamlı olarak kullanılır.