Leysî

Fıkıh mezhebi

Leysî (Arapça: الليث ‎), 8. yüzyıl İslâm âlimlerinden İmâm Leys bin Sa'd tarafından kurulan kısa ömürlü fıkıh mezhebidir.