Leyla Gülefşan Açba-Ançabadze (10 Ağustos 1898 - 6 Kasım 1931), Osmanlı saraylı.

Leyla Açba

Prenses Leyla Açba-Ançabadze İstanbul'un Horhor semtinde bulunan Açba Köşkünde Abhaz-Gürcü Prensesi Mahşeref Emuhvari'nin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi Kafkasya aristokrasisine mensup bir hanedandı.

Çok iyi bir eğitim alan Prenses Açba, Fransızca, İngilizce konuşmanın yanı sıra musikişinas olup, Sultan II. Abdülhamit'in Harem Bandosunda arp çalıyordu.

Osmanlı Hanedanı ile teyzesi Peyveste Hanım ve kuzini Fatma Pesend Hanım tarafından akraba idi. Bu yüzden 1919 senesinde Sultan VI. Mehmet'in ilk eşi Emine Nazikeda Kadınefendi'nin nedimesi oldu. Kadınefendi'ye Osmanlı Hanedanı'nın 1924 yılında sürgüne gönderilmesine kadar hizmet etti.

Efendisinden ayrıldıktan sonra Sivas'taki halasının yanına yerleşti ve hatıralarını yazdı. Veremden Sivas'ta hayatını kaybetti.

Prenses Açba hatıralarını yazan ilk Osmanlı nedimesidir.

Prenses Leyla Açba'nın kuzeni ise ilk kadın ressam olan Prenses Mihri Açba'dır, tarihe adı Mihri Müşfik olarak geçmiştir.

Bibliyografya Değiştir

  • Açba-Ançabadze, Leyla, Prenses: Harem Hatıraları, İstanbul 2004
  • Aredba, Rumeysa: Sultan Vahdeddinin San Remo Günleri, İstanbul 2009