Leontios Machairas

Leontios Makhairas' Orta Çağ sonlarında Kıbrıs Tarihini anlatan bir kroniğin yazarıdır.[1] Leontios Makhairas ile ilgili pek fazla bilgi yoktur. Bertrandon De La Broquiere, 1432 yılında Larende’de iken L. Makhairas (Lyon Maschere) ile tanıştığını belirtir. Seyahatnameden L. Makhairas’ın Kıbrıs tahtına yeni geçen Kral II. John adına, kesintiye uğrayan ilişkileri düzenlemek için Karamanoğlu İbrahim Bey’e elçi olarak gönderildiği anlaşılmaktadır.[2] Leontios Makhairas'ın yazdığı kroniğini İngilizceye tercüme eden R. M. Dawkins, bu bilgilerden ve kronikte geçen ifadelerden hareketle L. Makhairas’ın 1380’lere yakın bir tarihte doğmuş olması gerektiği kanaatindedir.[3] Kronik içerik olarak kendinden sonra yazılan bütün Kıbrıs kroniklerini etkilediği gibi verdiği orijinal bilgiler açısından da önemlidir. Kıbrıs diyalekti ile yazılan bu kroniğin günümüze ulaşan dört nüshası bilinmektedir. Orijinal nüsha henüz bulunamamıştır ya da kaybolmuştur. Kronikteki bilgilerle kıyaslama yapılmasına imkân tanıyan bir başka nüsha ise Diomede Strambaldi’nin İtalyanca yayınladığı nüshadır. Strambaldi’nin eseri Makhairas kroniğinin İtalyanca çevirisidir.[4] Leontios Makhairas’ın kroniği 1841’de Emmanuel Bekker tarafından keşfedilmiştir. Kroniğin ilk baskısı ise Constantine Sathas (1873) tarafından yapılmış, 1882 yılında ise Constantine Sathas ve Edouard Miller tarafından Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır. R. M. Dawkins ise kroniği iki cilt halinde İngilizceye tercüme etmiştir. İngilizce tercümenin ilk cildinde kroniğin İngilizce tercümesi ile Grekçe metni birlikte verilmiştir. Kroniğin ikinci cildinde ise R. M. Dawkins’in hazırladığı bir tanıtım yazısından sonra ilk ciltte düşülen dipnotlara yer verilmiştir.[5]

Leonties

Kaynakça değiştir

  1. ^ Mehmet Ali Bozkuş, Geç Ortaçağ'da Tutulmuş Türk Tarihine Dair Kıbrıs Kronikleri TAD, C. 37/S. 63, 2018, 135-169; http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/2258/23485.pdf[ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ Bertrandon De La Broquiere’in Deniz Aşırı Seyahati, ed. Ch. Schefer, Çev. İlhan Arda, İst,2000, s. 181-182.
  3. ^ Leontios Makhairas, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus Entitled ʻChronicleʼ, Çev. Richard MacGillivray Dawkins, Vol. I-II, Oxford 1932
  4. ^ Mehmet Ali Bozkuş, Geç Ortaçağ'da Tutulmuş Türk Tarihine Dair Kıbrıs Kronikleri, TAD, C. 37/S. 63, 2018, s. 149.
  5. ^ Mehmet Ali Bozkuş, Geç Ortaçağ'da Tutulmuş Türk Tarihine Dair Kıbrıs Kronikleri, TAD, C. 37/S. 63, 2018, s. 150.