Lazar Hrebelyanoviç

Lazar Hrebelyanoviç (SırpçaСтефан Лазар Хребељановић Stefan Lazar Hrebeljanović, 1329 – 28 Haziran 1389), Osmanlılarla yaptığı I. Kosova Savaşı sırasında yaşamını kaybeden Sırp prensidir. Lazar, Sırp kültüründe çok önemli bir rol oynamaktadır. Sırp Ortodoks kilisesi tarafından aziz mertebesine ulaşmış sayılır.

Lazar Hrebeljanović

HayatıDeğiştir

Lazar 1329 yılında Kosova yakınında Prilepak'ta doğdu. Babası Sırp kralı Stefan Dušan'ın hizmetinde çalışmış olan Pribak Hrebelyanoviç'ti. Stefan Dušan'ın ölümünden sonra yerine geçen kral V. Stefan Uros güçsüz bir liderdi. Sırbistan'ın yönetimi prenslerin (knez) ve soylu ailelerin eline geçti. 1370 yılında Lazar Sırbistan'ın Alacahisar bölgesinde gücünü yoğunlaştırarak Sırbistan'ın en güçlü prensi (knez) hâline geldi. Sırp kraliyet hanedanından Vratko Nemanyiç'in kızı Milika'yla evlenerek hanedanla akraba oldu. Hatta zaman zaman kendisi için "kral" (Stefan) unvanını kullandı. 1371 yılında Osmanlılarla yapılan Çirmen Savaşı'na katılmadı. 1389 yılında I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı padişahı I. Murad'la karşı karşıya geldi. Lazar Hrebelyanoviç de I. Murat gibi bu savaşta ölenler arasındaydı. I. Murad, Sırbistan Prensliği'ne karşı kazanılan I. Kosova Muharebesi sonrasında savaş alanında dolaşırken, Lazar'ın damadı yaralı Miloš Obilić'in hançer darbesiyle hayatını kaybetti.[1]

Lazar'ın MirasıDeğiştir

 
Kruşevats’daki Lazar Hrebelyanoviç anıtı

Sırplar I. Kosova Savaşı'ndaki yenilgilerinden sonra Osmanlıların egemenliğini kabul ettiler. Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezid geçti. Sırbistan ise Lazar'ın eşi Milika tarafından yönetildi. Yıldırım Bayezid Lazar'la Milika'nın kızı olan Olivera Despina Hatun'u eş olarak aldı. Lazar'ın kişiliğinin ölümünden sonra yüceltilerek Sırp kültüründe efsanevi boyutlara ulaşmasında dul eşi Milika önemli bir rol oynadı. Efsaneye göre savaştan bir gece önce bir melek Lazar'ı ziyaret ederek ona iki seçenek sunmuştu: Birinci seçeneği seçerse Sırplar savaşı kazanacak Lazar da dünyevi mekanın hükümdarı olacaktı. İkinci seçeneği seçerse Lazar savaşı kaybederek ölecek, ancak ahiret dünyasının hükümdarı olacaktı. Efsaneye göre Lazar ahiret dünyasını seçti, savaşı kaybederek öldü. Sırp Ortodoks kilisesi Lazar'ı Aziz ilan etti. I. Kosova Savaşı ve Lazar'ın Osmanlılarla olan mücadelesi 425 yıl sonra Osmanlılara karşı yapılan Sırp İsyanları sırasında Sırp milliyetçileri tarafından bayrak yapıldı. Ayrıca 1990'lı yıllardaki Bosna Savaşı ve Kosova krizi sırasında bu efsaneler tekrar tarihin tozlu sayfalarından çıkartılarak Sırp milliyetçiliğini kamçılamak amacıyla kullanıldı.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "Tarihte Bugün". #Tarih. Ağustos 2021.