Layka (köpek ırkı)

Sibirya ve İskandinavya kökenli çeşitli av köpeklerine verilen ortak isim

Layka; Sibirya ve İskandinavya kökenli çeşitli av köpeklerine verilen ortak isim. Dünya Köpek Federasyonuna (FCI) göre Rus-Avrupa laykası (No 304), Batı Sibirya laykası (No 306) ve Doğu Sibirya laykası (No 305) olmak üzere 3 layka ırkı vardır. FCI listelerinde yer almayan ve adında layka geçen bir diğer ırk da Yakut Laykası ve Karelo-Fin laykasıdır.

Dünya şampiyonu bir Doğu Sibirya laykası

Layka sözcüğü Rusçada "havlayan" anlamına gelir ve ırkına bakılmaksızın pek çok av köpeğine verilen bir isimdir. Bu durum zaman zaman karışıklıklara yol açmaktadır. Örneğin uzaya ilk çıkan canlı olan ve melez bir sokak köpeği olan Layka'nın layka ırkından olup olmadığı konusunda güvenilir bilgi yoktur. Genel kanı kuzeyli bir ırk ile teriyer kırması olduğudur.

Dış bağlantılar Değiştir

Ayrıca bakınız Değiştir