Laodicealı Proclus

Proclus (GrekçeΠρόκλος) veya Proculeius, hekim Themison'un oğlu. Suriye'de Laodikeia'da hiyerofanttı (tefsirci rahip). Suda'ya göre şu eserleri yazdı:

  • Tanrılar üzerine [On the gods] (θεολογία)
  • Hesiod'daki Pandora efsanesi hakkında [On the myth of Pandora in Hesiod] (εἰς τὴν παρ 'Ἡσιόδῳ τῆς Πανδώρας μῦθον)
  • Altın kelimeler üzerine [On golden words] (εἰς τὰ χρυσᾶ ἔπη)
  • Nicomachus'un sayı teorisine giriş hakkında [On Nicomachus' introduction to number theory] (εἰς τὴν Νικομάχου εἰσαγωγὴν τῆς ἀριθμητικῆς)
  • bazı geometrik incelemeler

PD-icon.svg Bu makale şu anda kamu malı olan bir yayından metin içermektedir: Mason, Charles Peter (1870). "Proclus (Πρόκλος), literary". Smith, William (ed.). Yunan ve Roma Biyografisi ve Mitolojisi Sözlüğü. 3. s. 533.