Lambdasizm

Dil bilimsel terim

Lambdasizm (Yunancadaki λ -Λάμδα, Lambda- harfinden. Türkçe: l'leşme), Macar Türkolog Zoltan Gombocz tarafından ortaya atılan; Türkçe "-ş-" sesinin aslî ses olduğu ve Çuvaşça ile Moğolcadaki "-l-" sesinin ise bu sesten türediğini iddia eden altayist görüştür.[1]

Örneğin; Türkçe “Taş” sözcüğündeki ş, Çuvaşçada “l” sesine dönüşmüştür: "çul" (burada ayrıca t>ç ve a>u değişimleri de vardır)

KaynakçaDüzenle

  1. ^ http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/1999_7_Eren.pdf