Lam (ل‎‎), Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi. İbranice muadili Lamed harfidir.

Ebced hesabındaki değeri 30'dur. Şemsî harflerdendir.

Yazılış

değiştir

Lam harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـل‎ ـلـ‎ لـ‎ ل‎‎ l l

Mahreç - Fonetik

değiştir

Lam sesi dil ucunun iki yanının, üst-ön dişetlerine dokundurulması suretiyle çıkarılır. İnce bir sestir. Türkçedeki "Le" sesi gibidir.

İnce Lam

değiştir

Üzerinde işaret bulunan ڵ veya noktalı ڶ harfi Arapça Boşnak alfabesinde ve Sorani-Kürt alfabesinde ince L sesini göstermek için kullanılır. Bu harf Kiril alfabelerindeki Љ sesini karşılamak için üretilmiştir. Türkçede bu ayrımın gerçekleştiği çok az kelime bulunduğu için ince L sesi ayrıca için bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin ucunun damağa doğru çekilmesiyle çıkarılan ve normal L sesine göre biraz daha ince olan bir sesi gösterir: Ḽâℓ̗ , Ḽâℓe, Rôℓ̗ , Gôℓ̗ ...

Ayrıca bakınız

değiştir