Laik birader

Lâik birâder, Hristiyan dinî terminolojisinde ruhban sınıfından olmamasına rağmen ve rahip olmaya da niyetli olmadığı halde, belirli bir dinî cemaatte gönüllü olarak hizmet veren, avam tabakasından gelen lâik din görevlisi.

Lâik birâder