Lüks, 1 metre yarıçaplı bir kürenin merkezinde bulunan, 1 candela şiddetindeki ışık kaynağının 1 metrekarelik küre yüzeyinde oluşturduğu aydınlanma şiddetidir. Buna göre, 1 candela şiddetindeki bir ışık kaynağı "d" yarıçaplı bir kürenin merkezinde ise, küre yüzeyine düşen toplam ışık akısı : olarak bulunur.

Lüks, bir yüzeye düşen aydınlatmanın şiddetinin ölçüldüğü bir birimdir. Lüks birimi, bir yüzeyin belirli bir alanına düşen ışık akısı miktarını ifade eder. Daha spesifik olarak, bir lüks, bir metrekarelik yüzey alanına düşen bir lümenlik ışık akısıdır.

Lüks birimi, adını İskoç fizikçi ve matematikçi James Clerk Maxwell'den almıştır. Lüks, uluslararası birim sistemi (SI) tarafından tanımlanmıştır ve birim sembolü "lx" olarak gösterilir.

Lüks, bir yüzeye düşen aydınlatma seviyesini ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir ofisin aydınlatmasını ölçmek için, bir lüksölçer cihazı kullanılabilir. Bu cihaz, bir yüzeye düşen aydınlatmanın şiddetini ölçer ve sonucu lüks birimiyle ifade eder. Lüks birimi, aydınlatma tasarımı ve planlaması, bina aydınlatması ve aydınlatma sistemleri gibi alanlarda sıkça kullanılır.

Dış bağlantılar değiştir