Kurumsal reklam

Kurumla ilgili bir haberin kitle iletişim araçlarında yer satın alınarak yayımlanmasıdır. Ürün tanıtımı kesinlikle içermez sadece kurum tanıtımı yapılır. Kurumsal reklam mal veya hizmet alımına teşvik etmez kurumun politikasını, gücünü, imajını, çalışanlarıyla ve çevresiyle olan ilişkisini gösterir.

Kullanım amaçlarına göre çeşitleriDeğiştir

İmaj reklamlarıDeğiştir

İşletmenin saygın, dürüst bir kuruluş olduğunun mesajını verir. Yaptıkları işlerin başarılarını, sermayelerini, büyüme hızlarını saglarlar

Toplumsal içerikli reklamlarDeğiştir

Kurumların sosyal ve politik önemini açıklamaya yöneliktir. Toplumsal konularda fikir belirtilirse bu halkla ilişkiler olarak nitelendirilir. Kurumların kurumda kaç işçinin çalıştığını söyleyerek istihdamdaki önemini vurgulayan reklamları bu sınıfa girer.

Çevre konulu kurumsal reklamlarDeğiştir

Kurumun içinde bulunduğu çevreyi koruduğunu vurgulayan reklamlardır. Reklamda bir ürünün doğaya zararsız olduğu vurgulanması kurumsal reklam sınıfına girmeyecektir. Kurumsal reklam sınıflandırılmasında olması için reklamda ürün bulunmamalıdır.

Kurumsal kimlik reklamlarıDeğiştir

Kurumların logolarını, dizaynlarını, mimari yapısını, tasarımlarını yansıttığı reklamlardır.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Kurumsal kimlik