Kurgusal tiyatro

Kurgusal tiyatro oyuncunun serbest bir şekilde oyunu götürmesinden veya doğaçlama yapmasından farklı olarak oyunda arka fon anlamıyla fügüranların sinevizyon (projeksiyon cihazıyla) gösterilerek ; cansız oyuncu performansıyla. Canlı olarak oynayan oyuncuyla dolaylı veya direkt olarak bağlantısal anlatımlı tiyatro oyun türevidir. Oyunun en önemli özelliği sorgusal anlamda.

Canlı ve cansız oyuncu konu açısından bağlılıkları. Açısından oyuncunun sahneyi istediği gibi özgürce doğaçlama yapmasına engel olduğu ve oyundaki anlık akış yorumlamasına engel olması yüzünde bu tiyatro akımı canlı oyuncunun performansını oldukça düşürmektedir. Bu oyun türü özellikle maddi açıdan daha ucuz bir yöntem olduğu için ufak tiyatro topluluklarında sıkça kullanılmaktadır.

Diğer bir taraftan tiyatro akademisyenleri açısından bu olay tiyatronun sinemalaştırılması ve tiyatronun kendi gerçekliğinde uzaklaşmasına sebep olduğu yönünde eleştiriler almıştır.

Kabaca tabirle "post modernizm'in kendine koyduğu (tekme anlamıyla) postasıdır." diye tabir edilmektedir.