Kuluçka (embriyoloji)

Kuluçka, kanatlı hayvanların nesillerini devam ettirebilmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik arzu hali.

kuluçkada yatan bir köy tavuğu

Halk dilinde kuluçka dönemindeki tavuğa 'gurk', kuluçka dönemine girmiş tavuğu kuluçkalatmaya 'gurka bastırma' denir.

Kanatlı hayvanlarda kuluçka süreleri:

Kuluçka; doğal kuluçka ve yapay kuluçka (kuluçka makinesi ile ) olmak üzere ikiye ayrılır.

Kaynakça değiştir

Kafalılar, M.Fethi: Kuluçka Makineleri ve Kuluçkacılık, Sayfa 9,Tarım ve Orman Bakanlığı,1983