Kullanıcı:ToprakBot/AWB modülleri/YİB

Tartışma sayfasına YİB ekleme modülü

Modül Kategori:Yaşayan insanlar kategorisindeki maddelerin listesi çıkarıldıktan sonra tartışma sayfalarında çalıştırılır ve maddeyi YİB olarak işaretler.

 //AutoWikiBrowser - YİB modülü V1
//Yazar: ToprakM
    public string ProcessArticle(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace, out string Summary, out bool Skip)
    {
			
			Regex one = new Regex(@"{{\s*[Yy][İi][Bb]\s*}}", RegexOptions.IgnoreCase);
			Regex two = new Regex(@"\|\s*[Yy][İi][Bb]", RegexOptions.IgnoreCase);
			
			Regex three = new Regex(@"{{\s*[Tt]artışma", RegexOptions.IgnoreCase);
			
			Skip = (one.Match(ArticleText).Success||two.Match(ArticleText).Success);
			
			Summary = "";
			
			if (one.Match(ArticleText).Success||two.Match(ArticleText).Success) {
			} else {
				
				if (three.Match(ArticleText).Success) {
					
					Regex R1 = new Regex(@"{{\s*(T|t)artışma");
					ArticleText = R1.Replace(ArticleText, "{{$1artışma|yib=evet");
				
				} else {
					
					if (ArticleText == "") {
						ArticleText = "{{Tartışma|yib=evet}}";
					} else {
						ArticleText = "{{Tartışma|yib=evet}}\n" + ArticleText;
					}
				}
			}
			
      return ArticleText;
    }