Kullanıcı:Mukaddime/Katkılarım

Madde Hedef İlerleme durumu Açıklama
İbn-i Haldun Seçkin madde
%100
Felix ve Regula Kaliteli madde
%50
Almanca'dan çevrildi. Kırmızı bağları giderilecek.
İsviçre Seçkin madde
%50
İBP'ye sokuldu, çevirilerin % 90'ı bitti. Kırmızı bağları bekliyor.
Farabi Seçkin madde
%30
Hayatı ve eser listeleri bitti, yazım aşamasında
Zürih Seçkin madde
%0
Başlanmadı
İbn-i Rüşd Seçkin madde
%0
Başlanmadı