Kullanıcı:Ato/Einstein-Podolsky-Rosen paradoksu

Einstein-Podolsky-Rosen paradoksu, kuantum mekaniğinde ortak bir dalga fonksiyonuna sahip iki parçacığın birisi üzerinde yapılan ölçümlerin diğer parçacığın dalga fonksiyonunu, ne kadar uzakta olursa olsun, çöktüreceği etkisidir. Bu etki ışıktan daha hızlı bilgi iletilmesine sağlayarak özel görelilik kuramı ile çelişiyor gibi göründüğünden, bir paradoks olarak adlandırılmıştır.