Kuşsaray Höyüğü

Kuşsaray Höyüğü, Çorum İl merkezinin 15 km. kuzeydoğusunda, Düvenci Ovası'nda, Kuşsaray Köyü'nün 400 metre batısında yer alan bir höyüktür. Tepenin, 150 x 100 metrelik bölümünün surla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Yüksekliği 20-25 metredir.[1]

Arkeolojik Höyük
Adı: Kuşsaray Höyüğü
il: Çorum
İlçe: Merkez
Köy: Kuşsaray
Türü: Höyük
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi: Kazı

KazılarDüzenle

Tepede kazılar, birkaç tablet bulunduğu haberini alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bildirimi üzerine 1966 yılında Prof. Dr. Halit Zübeyir Koşay başkanlığında yapılmıştır. Ancak kazılarda, Hitit katlarında asıl aranan tablet bulunamamıştır. Özel mülkiyete konu olan tepe, kamulaştırılamayınca da bir haftalık sondajla yetinilmiştir.[1]

TabakalanmaDüzenle

Bu kısa süreli ve ana toprağa kadar inilemeyen kazılarda üç tabaka saptanmıştır. Birinci tabaka Hitit Çağı'dır. İkinci tabaka Erken Tunç Çağı tabakasıdır ve üç yapı evresi saptanmıştır. Bu yapı evrelerinden ortadakinin büyük bir yangın yaşadığı bildirilmektedir. En alttaki üçüncü tabaka ise Geç Kalkolitik Çağ tabakasıdır.[1]

BuluntularDüzenle

Kazı alanının dar olması nedeniyle mimari yapı tam ayrıntılı belirlenememiştir. Ayrıca bir yüzyıldır tarım yapılan tepede Hitit Çağı'yla ilişkilendirilecek hiçbir mimari kalıntı yoktur. Bu tabakada sadece çanak çömlek kırıkları ele geçmiştir.[2] Tek sıra taş temel üzerine kerpiç duvarlı yapılar olduğu belirtilmektedir. Küçük buluntular arasında pişmiş toprak tezgâh ağırlıkları ve ağırşaklar, çok sayıda çakmak taşı dilgi bıçak, Ahlatlıbel ve Alacahöyük buluntuları benzeri fincan tipi küçük kaplar sayılmaktadır. Erken Tunç Çağı tabakalarında, iki basit toprak mezar ortaya çıkarılmıştır. Gömütler hocker tarzında (ana rahmindeki gibi) gömülmüştür. Höyüğün batı eteğinde ise erken Tunç Çağı'na tarihlenen küp mezarlar bulunmuştur. Höyükteki yerleşim yaklaşık olarak MÖ 3. binyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.[1]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d TAY – Yerleşme Dönem Ayrıntıları
  2. ^ Metin Sığın, Anadolu'da Başlangıcından II. Binyıl Sonuna Kadar Taş Kaplar - Selçuk Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilimdalı – Yüksek lisans tezi, Sh.: 70