Kuşbakışı görünüş

Nesneye yukarıdan bakmak anlamına gelir

Kuşbakışı görünüş bir nesnenin üstten görünüşüdür. Bu, bir konuma ya da bir coğrafi alana dikey olarak gökyüzünden ya da yüksek bir konumdan bakmaktır.[1] Genellikle haritacılıkta sıkça kullanılan bir tabirdir. Kuşbakışı görünüm hava fotoğrafçılığı ile de ilgili olabilir, aynı zamanda bunda bir çizim de olabilir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir