Kuçluk, Karahitaylar'ın son hükümdarı olan Batı Moğolistan'daki Nayman kabilesi üyesiydi. Naymanlar, Cengiz Han tarafından yenildikten sonra batıya doğru Karahitaylar'a kaçtı ve onlara danışman oldu. Daha sonra isyan ederek Karahitaylar'ın tahtını ele geçirdi. 1218 yılında Moğollar tarafından öldürüldü ve Karahitaylar Moğol İmparatorluğu'na katıldı.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Ata-Malik Juvayni. The History of The World Conqueror. 
  • Christian, David. A History of Russia, Central Asia, and Mongolia. (1998)
  • de Hartog, Leo. Genghis Khan: Conqueror of the World. (1989)
  • Biran, Michal. The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World (2005) Cambridge University Press, ISBN 0521842263