Kromozom 16 (insan)

Chromosome 16.jpeg

Kromozom 16, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onaltıncısıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 90 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının %3'üne sahiptir. Kromozom 16, muhtemelen 850 ile 1,200 arasında gen içermektedir.

İnsan karyotipinde kromozomlar

GenlerDeğiştir

Kromozom 16 üzerinde bulunan genlerden bazıları:

  • ABCC6: ATP-bağlayıcı kaset, alt aile C (CFTR/MRP), üye 6
  • CREBBP: CREB bağlayıcı protein (Rubinstein-Taybi sendromu)
  • COQ7: ubikuitin biyosentezis
  • GAN: devt aksonal nöropati (gigaksonin)
  • LITAF: lipopolisakkarid-teşvikleyici TNF faktör
  • MEFV: Akdeniz ataşi
  • PKD1: Polikistik böbrek hastalığı 1 (otozomal baskın)
  • TAT: tirozin aminotransferaz
  • TSC2: tuberous sklerozis 2

HastalıklarDeğiştir

Kromozom 16 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların bazıları: