Kristal yapı

(Kristal kafes sayfasından yönlendirildi)

Kristal yapı, malzeme biliminde makroskopik olarak kristalli minerallerin yüzeyleri arasında, mikroskobik olarak ise çoğu katının atomları arasında görülen tekrarlı düzeni ifade eder. Mineraloji ve kristalografide kristaller, yüzey düzlemlerinin birbirlerine göre yerleşimi esas alınarak sınıflandırılırlar. Benzer bir örüntü, kristal yapılı katıların atomları ya da iyonları arasında da görülmekte ve yoğun madde fiziğinde yerleşik bir model olarak kullanılmaktadır.

Krokit, monoklinik kristal sisteme sahip bir mineraldir.

Bir kristalin yüzey düzlem geometrisi kendi karakteristiğidir. Bu özelliğine göre kristalografideki 32 farklı nokta grubundan birine dahil olur. Nokta grupları ise kristal sistemi adı verilen 7 başlık altında toplanır. Kristal sistemleri tekrarlı en basit geometrisinin gösterdiği simetrikliğe göre birbirlerinden ayrılırlar. Eğer örüntü kübik ise kenar uzunlukları ve birleşim açıları eşit olacağı için yapı tamamen simetriktir. Bunun tam tersi durumda -hiçbir simetriye sahip değilse- kristal sistemi triklinik olarak adlandırılır.

Katılardaki atom yerleşimi de genellikle (örneğin cam bu sınıflandırmanın dışındadır) benzer bir örüntüyü içerir. Bu nedenle atomların dizilişleri bir kristal kafesi olarak modellenebilir. Auguste Bravais'in ortaya koyduğu bu modelde atomlar merkezleri ile çakışan noktalar uzayında dizilidir. Bu örüntünün üç boyutta da tekrarlayan en temel elemanı birim hücre olarak adlandırılır.

Mikroskobik kristal yapı

değiştir
 
Kalsiyum sülfürün (CaS) kristal yapısı

Kristal yapıya sahip katılarda atomların birbirlerine göre konumları tekrarlı bir düzen içerir. Atom merkezlerinin koordinatları uzayda işaretlendiğinde, tekrarlayan nokta kümelerinden oluşan bir kafes yapısı elde edilir. Bu yapı, kristal kafesi olarak adlandırılır. Nokta kafeslerin tekrarlabilir olması, onları tanımlayabilecek olan birim hücre - ya da birim kafes - olarak adlandırılan basit geometrilere indirgenmelerine olanak sağlar. Yapının tekrarlayan en temel elemanı birim hücredir. Bir yapı için birden farklı geometriye sahip birim hücre bulunabilir. Bu hücreler arasından en fazla simetriye sahip olanı birim hücre olarak adlandırılır. Birim hücreler azami simetriye ve uzun mesafeli diziliş düzenine sahip olmalıdır.[1]

Atomlar birim hücrede kafes noktalarında bulunurlar. Kafes noktalarının birbirlerine göre yerleşim geometrisi kafes parametreleri ile tanımlanır ve yapının karakteristiğidir.[2] Bravais, doğadaki 7 kristal sistemine ait toplam 14 farklı tipte nokta kafesi (Bravais kafesi) bulunduğunu ortaya koymuştur.[3]

Kristal sistemi (7 Adet)
(En az simetrikten en çok simetriğe)
Bravais kafesi (14 Adet)
1. Triklinik
 
Triklinik
2. Monoklinik Basit Basit, taban merkezli
 
Monoklinik, basit
 
Monoklinik, taban merkezli
3. Ortorombik
Basit Taban merkezli Hacim merkezli Yüzey merkezli
 
Ortorombik, basit
 
Ortorombik, taban merkezli
 
Ortorombik, hacim merkezli
 
Ortorombik, yüzey merkezli
4. Rombohedral
 
Rombohedral
5. Tetragonal
Basit Hacim merkezli
 
Tetragonal, basit
 
Tetragonal, hacim merkezli
6. Hegzagonal
 
7. Kübik
Basit kübik (BK) hacim merkezli (HMK) yüzey merkezli (YMK)
 
Kübik, basit
 
Kübik, hacim merkezli
 
Kübik, yüzey merkezli

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  • Callister, Jr., Willam D. (2007). Material Science and Engineering: An Introduction (İngilizce). ABD: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-73696-7. 
  1. ^ Callister, Jr. Material Science... ss. 39-41. 
  2. ^ "Kristal yapılar". Kimyasanal.net. 7 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2010. 
  3. ^ "Kristal yapılar ve yapı kusurları". Veribaz. 8 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2010.